Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4330 19f4
Reposted frompunisher punisher viafrique frique
7619 ebb8
Reposted fromtfu tfu
7637 17b5
Reposted fromtfu tfu
Chyba najbardziej boję się utraty kogoś, kto potrafi nadać życiu sens. Kogoś, kto wytrwale stoi obok i ani myśli zrobić kroku dalej. Kogoś, czyja obecność staje się tak potrzebna jak tlen. Kogoś, czyj dotyk, zapach, spojrzenie stały się nieodłącznym elementem życia. Być może brzmi to jak banał z taniej telenoweli, ale zastanów się, co zrobisz, kiedy zabraknie ci tej osoby? Jak będziesz się wtedy czuł? Nie boisz się tego? Tej samotności, tej pustki nie do wypełnienia? To jest coś, co nie posiada swojego substytutu. Nie da się zamienić człowieka tak po prostu, to tak nie działa. Jesteś z kimś i ten człowiek daje ci siłę, z czasem staje się wszystkim, co masz i wszystkim, za co gotów jesteś poświęcić własne życie. Nagły brak takiej osoby jest nie do zniesienia, a ból po jej utracie jest w stanie zabić w człowieku wszelkie nadzieje.
— yezoo.moblo.pl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
4506 0f03
Reposted fromthesarren thesarren viajstrbl jstrbl
4552 feee
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadeLioncourt deLioncourt
Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromDagarhen Dagarhen viasucznik sucznik
2713 f270
Reposted fromdaelmo daelmo viasucznik sucznik
4760 fa39
The Age of Adaline (2015)
6538 78df
Reposted fromdropsbox dropsbox viakregoslupkota kregoslupkota
7432 9afa
Reposted fromdramaturg dramaturg viakregoslupkota kregoslupkota
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl